DIGICOS S.A.

ul. Kamien­no­gór­ska 22
60–179  Poznań

tel.+48 61 655 85 55
fax +48 61 655 85 56

ZARZĄD

ul. Mosto­wa 30i
47–223 Kędzie­rzyn-Koź­le

tel. +48 77 544 50 81
fax +48 77 544 50 82

zarzad@digicos.pl

Adresy
naszych biur

Region Poznań

ul. Kamien­no­gór­ska 22
60–179 Poznań

tel. +48 61 655 85 55
fax +48 61 655 85 56

poznan@digicos.pl

Region Gdy­nia

ul. Sosno­wa 10
83–010 Jaga­to­wo

tel. +48 58 343 22 82

gdynia@digicos.pl

Region Kato­wi­ce

ul. Mosto­wa 30i
47–223 Kędzie­rzyn-Koź­le

tel. +48 77 544 50 81
fax +48 77 544 50 82

katowice@digicos.pl

Region War­sza­wa

ul. Tyto­nio­wa 22
04–228 War­sza­wa

tel. +48 22 245 26 26

warszawa@digicos.pl