Proces inwestycyjny

Dokonywanie uzgodnień formalno-prawnych w imieniu klienta

Wyszukanie odpowiedniej lokalizacji

Podpisanie umowy z właścicielem obiektu w imieniu inwestora

Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie fazy projektowej

Składanie wniosków o pozwolenia na budowę w imieniu inwestora

Pozyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Wizja techniczna z klientem

Budownictwo

Inwestycje telekomunikacyjne

Obiekty infrastruktury radiokomunikacyjnej

Instalacje elektryczne, alarmowe i informatyczne

Montaż systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

Prace demontażowe

Montaż

Instalacja systemów GSM, DCS, UMTS, LTE

Rekonfiguracja sprzętu telekomunikacyjnego, SWAP

Instalacje linii radiowych

Instalacje i pomiary systemów antenowych

Instalacje siłowni telekomunikacyjnych

Instalacje i pomiary traktów światłowodowych

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnętrznych i repeaterowych

Utrzymanie prewencyjne

Szybkie usuwanie usterek w trybie „emergency” 24h 365 dni/r

Całodobowy nadzór nad sieciami alarmowymi i informatycznymi

Zabezpieczenie zasilania awaryjnego obiektów telekomunikacyjnych